Trefelling

Trefelling

Vi utfører trefelling av alle typer trær, trygt og sikkert for omgivelsene. Trærne felles på normal måte ved roten eller seksjonsfelles bit for bit. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle på befaring sammen med deg som kunde.

Basert på lang erfaring, risikoforståelse og god kompetanse, sørger vi for en trygg og effektiv trefelling. For å sikre at mennesker som ferdes i området ikke tar skade av trefelling, sperrer vi alltid av området.

Ved seksjonsfelling av et tre, klatrer vi opp i treet og sager ned treet i mindre biter. Noen ganger må vi også fire ned greiner og stamme ved hjelp av tau og sikringsutstyr.

Vi utfører også skogrydding av større områder. For å nevne noen kan vi utføre skogrydding langs veier, boligtomter og boligfelt, anleggsområder og utsiktsrydding. 

På befaringer ute hos kunder, kan vi også gi råd om hvilke trær som bør fjernes eller taes vare på. I mange tilfeller kan det bli et finere resultat ved å tynne ut trærne og la noen fine småtrær stå igjen. 

Vi har effektive maskiner og utstyr for de fleste oppgaver innen trefelling og skogrydding. Alt fra trefelling, fliskutting av greiner og småtrær, stubbefresing og ikke minst opprydding og bortkjøring av avfall. Det skal se ryddig og pent ut etter at vi har vært på besøk.

Vi har høyt fokus på HMS i arbeidet. Derfor har alle ansatte og samarbeidspartnere gjennomgått omfattende kurs og opplæring innenfor fagområdene vi hjelper kundene våre med.

Alle ansatte og samarbeidspartnere bruker godkjent verneutstyr og kommunikasjon på jobben. En grundig gjennomgang av prosjektet før oppstart, er til god hjelp når vi utfører jobben hos kunden. Da får vi avdekket eventuelle farer og problemstillinger, og tatt våre forholdsregler slik at jobben blir utført trygt og sikkert.

Våre tjenester

Trefelling

Vi utfører trefelling av alle typer trær, trygt og sikkert for omgivelsene.

Seksjonsfelling med klatring

Finnes det ikke plass til å felle treet fra bakken? Vi i Stette Bygdeservice kan hjelpe deg med seksjonsfelling.

Fliskutting

Vi har 2 stk. fliskuttere som kan frese / male opp greiner og trær til flis. 

Opprydding/Bortkjøring

I vår utstyrspark, har vi de nødvendige transportmidlene for å utføre opprydningen på en effektiv måte.

Hagearbeid

Vi utfører plenklipping, kantklipping, enkel beskjæring av busker og småtrær samt trimming av hekker.

Snøbrøyting

Om vinteren når veiene blir snødekt og glatte, er det viktig å sørge for trygg kjøring og ferdsel.